Niezwykle budujące jest, kiedy pełni ufności powierzacie mojej osobie oprawę kwiatową Waszych ślubów i wesel, kiedy wspólnie po spotkaniu, gdzie opowiadacie o swoich marzeniach, zainteresowaniach i inspiracjach tworzymy szytą na miarę koncepcje kwiatową waszego ślubu.


Zajmuje się kompleksową oprawą dekoracji na Waszych przyjęciach - niezależnie od miejsca czy wielkości wesela. Z przyjemnością się z Państwem spotkam.

Zajmuje się kompleksową oprawą dekoracji na Waszych przyjęciach - niezależnie od miejsca czy wielkości wesela. Z przyjemnością się z Państwem spotkam.